COOL (Coachen op leefstijl)

Sinds 1 oktober 2017 bied ik het leefstijlprogramma COOL aan. Eerst was dat in de pilot versie en vervolgens, vanwege de landelijke positieve blijvende resultaten, vanaf  1 januari 2019 als regulier programma waarbij de kosten geheel vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering.

Wat is COOL?

COOL  is een 2 jaar durend programma waarbij de onderwerpen;  gezonde voeding, beweging, stressbeheersing, slaap en ontspanning uitgebreid aan de orde komen. Het programma bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele gesprekken, waarvan de intake het eerste gesprek is. Dit houdt in dat er ongeveer één keer in de maand een contactmoment is. Als je na het intakegesprek besluit om deel te nemen aan het COOL programma krijg je gelijk een overzicht van de eerste groepsbijeenkomsten, zodat je weet waar je aan toe bent.

Doel van het programma

Het programma is gericht op het verkrijgen van een blijvende gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, slaap en ontspanning. Dit  met als doel om een blijvende gezonde leefstijl aan te leren en de vitaliteit  en gezondheid te verbeteren.

Voor wie?

  • Je bent ouder dan 18 jaar
  • Je hebt diabetes of een hart en vaatziekte. 
  • Je hebt overgewicht en een BMI hoger dan 30.
  • Je hebt overgewicht, een BMI hoger dan 25 én een (verhoogd risico) op diabetes of hart en vaatziekten.
  • Je hebt een verwijzing van de huisarts

Kosten

De kosten voor de deelname aan het leefstijltraject wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Dit betekend dat er geen aanspraak wordt gemaakt  op je Eigen Risico. Deelname is dus kostenloos en op vrijwillige basis maar beslist niet vrijblijvend!

Hoe kan je je aanmelden?

Geef bij je huisarts aan dat je deel wilt nemen aan het COOL programma, via een intern programma wordt ik van de aanmelding op de hoogte gesteld waarna ik  contact met je opneem. Lukt dit niet, neem dan even contact met mij op, dit kan door een mail te sturen of even te bellen.

 

Hoe zit dat eigenlijk met jouw gewoontes?

  • Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe zien die er in jouw eigen situatie eruit?
  • Hoe zorg je dat je gezonde keuzes maakt en gezonde gewoontes blijvend kan volhouden en verankeren in je dagelijks leven?
  • Welke doelen streef je daarmee na?